Ptáte se, kdo je vnitřní dítě?                           
Jedná se o součást osobnosti, která se skrze naše vnímání, emoce a chování projevuje. Řekla bych, že dost výrazně projevuje… Právě vnitřní dítě velice často určuje, jak se budete cítit a jak co budete chápat. Úhlů pohledu je hodně a skrze vjemové filtry + otisky, které v každém zanechalo jeho dětství, vygeneruje mozek úhel pohledu, vnímání a z toho plynoucí reakce. V podstatě dokola opakujete principy naučených a přejatých stereotypů, přesvědčení a dogmat.

Pokud např. byly časté hádky v rodině, dítě si podvědomě vztahuje vinu na sebe. Roste nejistota, strach a vniká program: “Jsem špatný!” Takových programů a nálepek na vlastní identitě může být opravdu hodně. Od programu: “Jsem k ničemu!” až po: “Musím být nejlepší a výkonem si zajistím lásku.”  Asi už vám začíná být jasné, odkud a proč se bere přehnaný perfekcionismus. Ten šílený hon na dokonalost, který se nedá vyhrát, je vlastně touha po lásce a přijetí. Mimochodem v dnešní době to bývá dost častý fenomén.

Co se děje v hlavě dítěte když vznikají takové destruktivní a blokující programy?
Jak vznikají?             
                       
Ve stresujících, frustrujících a nejistých podmínkách dítě začíná v rámci pudu sebezáchovy vytěsňovat a popírat samo sebe i dění. Nejistota roste, popření sílí a roztáčí se kolo her různých křečových rolí. Dítě zoufale hledá způsoby, jak být milováno a přijímáno. Zkouší různé reakce a vzorce chování, ale i stavění se do rolí, které okolí očekává. Tím ztrácí vlastní identitu, sebevědomí, sebedůvěru, lásku…a pocity jistot? Kde je jistota a jistota čeho? Za jakých podmínek? A pozor! Jakákoli jistota a pozornost se počítá. I taková, ze které by se vám ježily vlasy na hlavě. Výsledek? Neustále se opakující kolo stále stejných her…

Blokované vnitřní dítě ve vztazích               
Pokud je vnitřní dítě blokováno, půjde vyloženě proti vám. Chybí přijetí sama sebe, sebeláska, sebehodnota, sebedůvěra a sebevědomí. Místo toho nastupuje strach až úzkost a ustrašenost, u jiného zase stoupají sklony k agresi. U dalších typů lidí se objevuje silná touha po moci a vedoucích funkcích. Proč? Odpověď je jednoduchá: “Čím výše se dostanu, tím méně mě někdo může ovládat a ubližovat mi.”

Osobní vztahy bývají založené na závislosti a na strachu ze ztráty. Někde zase vztah připomíná spíše bitevní pole – čili neustálý boj o nadvládu nad partnerem. Proto takové závislé vztahy bývají plné bolesti, chybí láska, úcta, svoboda, respekt, tolerance atd. V podstatě je často vysvobozením, když vztah skončí.
Tak to ale člověk s blokovaným a bolavým vnitřním dítětem nevnímá. Vztáhne veškerou vinu na sebe a pocity frustrace, selhání a pocity méněcennosti prudce stoupají. Někdo zase naopak svalí vinu na všechny okolo a pod heslem: “Už nikdy nechci takového hajzla!” si samozřejmě vyhledá další obdobně nastavený vztah. 

Zdravé vnitřní dítě je radost
Naopak od blokovaného vnitřního dítěte je zdravé vnitřní dítě veliký zdroj inspirace, kreativity, radosti, svobody, vitality a autentického vyjádření.

Když pracuji na využití zdrojů zdravého vnitřního dítěte, krásně se přenášejí žádané atributy z dětství do současnosti a posilují se. Můžete je využít ke zlepšení kreativity, vitality, hravosti, nadhledu, lehkosti, podnikavosti, učení a flexibility v různých oblastech svého života. Toto vše a ještě mnohem více žije ve zdravém vnitřním dítěti. Veliký přínos využití zdrojů zdravého vnitřního dítěte oceníte zejména v situacích, kdy začínáte s něčím novým, při změnách nebo když potřebujete vytáhnout na světlo zapomenuté atributy.

🗝️ Díky metodám NLP je možné přepsat limbický otisk a začít s uzdravováním blokovaného a zraněného vnitřního dítěte. Když se pro tento proces rozhodnete, sezení jsou koncipována tak, aby se vnitřní dítě pomalu a nenásilně mohlo uzdravovat. V žádném případě se nebudeme rýpat v ranách a zvyšovat jejich bolest. Naopak budeme vnitřní dítě zacelovat a uzdravovat. Ano, bývá to běh na delší trať, ale výsledky a odraz v životě za to stojí. ❤️