Pokud se ti líbil tento příspěvek - sdílej!

Dnes se zaměřím na větu, kterou pronesl jeden člověk, který o sobě prohlašuje, že pracuje s energiemi. Tento člověk zcela vážně řekl toto:
„Sny neznamenají nic. Nevěnujte jim žádnou pozornost, o ničem nevypovídají. Nemají žádnou spojitost s vámi a vaším životem. Je to jen šílená projekce vašeho mozku, kterou byste měli ignorovat.“

Již v tom, co prohlásil jsou ale nesrovnalosti. Pokud je cokoli výplodem mého mozku, i kdyby to byla tančící brokolice, bude to mít se mnou spojitost. Ve snech se odráží to, co právě prožíváme, minulost, ale někdy i budoucnost. Sny odráží nejen obrazy, které náš mozek zachytil bez našeho plného uvědomění, ale také naše zhmotněné emoce. Sny ohledně podvědomě zachycených věcí ze dne vedou často k důležitému uvědomění, nebo pěkným tvůrčím nápadům. Náhledy do budoucnosti nejsou většinou ničím přínosné. Případy, kdy je náhled varováním, které se dá využít, je skutečně minimální procento ze všech jasnovidných snů. Většinou se jedná o konstatování ve smyslu: „Takto to bude!“  To, že víte, že se něco stane neznamená, že se to stane hned. Někdy na splnění náhledu můžete čekat i roky. Časem už tomu ani sami nevěříte, sen zasunete hluboko do sebe a při realizaci si na něj vzpomenete, nebo prožíváte stav deja vu. U těchto snů bývá skutečně lepší je neřešit, nebo když se zadaří, zapomenout.

Nicméně máme sny, a to je většina snů, které člověka upozorňují na dění v něm samotném, nebo v jeho okolí. Nezřídka sen dokáže upozornit na důležité věci, ať se to týká poukázání na problém, blok, nebo na idealizování si určitých lidí a určitého dění. Sny jsou schopny nám ukazovat naše strachy a obavy. A toto už rozhodně není na „smetení ze stolu“ s myšlenkou: „Je to blbost!“
Když sen upozorňuje na obavy, znamená to, že neupozorňuje na jednu konkrétní obavu, ale na celkové nastavení mozku.

Pokud se někomu např. zdá příliš o smrti blízkých, nejedná se jen o strach o ně, ale sen upozorňuje na strach ze smrti obecně. Protože ale smrt je symbolem změny, sen zároveň poukazuje na strach ze změn a lpění na něčem, co nemusí být zcela funkční, nebo to dokonce může člověku i škodit. Lpí na tom jen ze zvyku a z pocitu jistoty. Pocity jistoty v těchto případech ale se skutečnou jistotou a spokojeností nemají nic společného. Jedná se o jistoty, že víte, jak to bude dál. Může se jednat i o to, že se něčeho člověk bojí, ale strach si podvědomě hýčká. Ví, že se prostě určitých situací, nebo podnětů bojí a mozek toto má jako tzv. jistotu a také někdy výmluvu, proč cosi nedělat. Také se k tomu může připojovat i strach ze situací, které člověk nemůže mít plně pod kontrolou To, že to je značně omezující a často frustrující ani nemusím zdůrazňovat. Je to, jako byste sami sobě ze svého podvědomí říkali: „Podívej, zde je problém. Dělej s ním něco, nebo se bude prohlubovat.“

Každý, kdo pracuje s energiemi a s lidskou psychikou ví, že sny jsou důležitým ukazatelem. Se sny pracuje dokonce i psychologie. Otázky, které mi ale zněly v hlavě po vyslechnutí názoru onoho člověka byla: „Jak může někdo, kdo pracuje s energiemi a lidmi říkat, že sny nemají žádnou vypovídající hodnotu o člověku a jeho stavu? Jak může někdo takový ignorovat něco, čemu se věnují lidé po staletí, spíše po tisíciletí? Proč sny ignoruje? Bojí se jich? Nebo se jen nechtěl svým klientem dále zaobírat?“

Je dobré vědět, že lidé, kteří pracují delší čas s energiemi snům vždy rozumí. Znají jejich symboliku, protože bez toho by nemohli na sobě pracovat. Neříkám, že je nutné sypat výklady z rukávu a znát na vše odpověď. Nicméně na určité sny, zvláště v návaznosti na práci s určitým člověkem, by operatér znát odpověď nejen měl, ale také by ji měl svému klientovi říci. V případě nutnosti s ním sen rozebrat a podle toho dál s klientem pracovat. Sny bývají důležitým ukazatelem, jak člověk na energetický zákrok, či práci se sebou reaguje. Skrze sny se dají odhalit včas jiné problémy, které vyplují na povrch, ale také komplikace, které by se bez jejich korekce rozrostly do obludných rozměrů.


Pokud se ti líbil tento příspěvek - sdílej!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *