• Výsledkově orientovaný koučink: sezení v délce do 75 minut  – cena: 4 600 Kč
 • NLP terapie/ NLP koučink: sezení v délce do 75  minut – cena od 4 600 Kč
 • Práce s vnitřním dítětem: sezení v délce do cca 75 minut – cena 4 600 Kč
 • Artekoučink: sezení v délce do 75 minut – cena 4 600  Kč

Sezení probíhají formou videochatu, telefonicky nebo v osobním kontaktu.

 • Všeobecné obchodní podmínky

(dále jen VOP)

Tyto VOP upravují smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem. Zadáním objednávky s nimi objednavatel vyjadřuje souhlas.

 • Poskytovatel: Jitka Váňová, IČ: 05044553 se sídlem: blog: jitka-arianrhod.cz, facebooková stránka: Jitka Saakjan – Ariandrhod
 • Uživatel: je fyzická či právnická osoba, která si objednala v oblasti osobního i profesního seberozvoje a sebemotivace
 • blog a facebooková stránka slouží jako obchodní místo

Objednávka

Uživatel objednává předmět služby zasláním objednávky prostřednictvím facebookové stránky nebo blogu poskytovatele. Odeslaná objednávka je právně závazná. Uživateli i poskytovateli vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. poskytovatel se zavazuje poskytnout uživateli předmět služby a uživatel se zavazuje uhradit cenu dle platného ceníku. Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena odesláním objednávky.

Platební podmínky

 • Na webové adrese poskytovatele najdete všechny ceny služeb. Ceny jsou uvedeny jako konečné. Poskytovatel není plátcem DPH.
 • Na základě doručené objednávky zhotovitel vystaví zálohovou fakturu, kterou objednavatel proplatí převodem na číslo účtu vedeného bankou. Faktura, která zároveň slouží jako daňový doklad, bude odeslána do 24 hodin po převzetí nebo připsání na účet zhotoviteli e mailem. Tímto dnem také nastává zhotoviteli povinnost započít objednanou službu.

Reklamační řád

 • Poskytovatel poskytuje v rámci služby záruku na dodanou práci v délce max. jednoho dne od plnění služby, ve které může uživatel uplatnit pouze připomínky související s charakterem objednané služby.
 • Poskytovatel se zavazuje oprávněné připomínky uživatele v rozsahu objednávky zdarma doplnit. Pokud uživatel poskytovateli odešle připomínky nad rámec původní objednávky, vzniká poskytovateli nárok na proplacení nového plnění služeb.
 • Objednavatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce služeb
 • Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vzniklých z kupní smlouvy je kompetentní Česká obchodní inspekce, www.coi.cz (Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2)

Ochrana osobních údajů

 • Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • Poskytovatel prohlašuje, že převzaté osobní údaje objednavatele slouží pouze k poskytování služeb na základě přijaté objednávky.

Závěrečná ustanovení

 • Těmito VOP se řídí smluvní vztah mezi objednavatelem a zhotovitelem vzniklý na základě závazné objednávky