Konzultace a jejich zaměření:

 • osobní rozvoj
 • mezilidské vztahy
 • partnerské vztahy
 • kariérní rozvoj
 • odstranění bloků, které brání v dosažení spokojenosti v soukromém, či profesním životě – psychická obrana proti energetickému vampyrismu
 • sny a jejich význam pro vás, řešení problémů, na které sen upozorňuje.Při konzultacích vždy dbám na osobnostní individualitu a potřeby klienta.

Cena jedné konzultace je 800,- Kč


Zvýhodněné balíčky několika konzultací:

 • Cena za 4 konzultace – 2900,- Kč
 • Cena za 7 konzultací – 5000,- Kč

Při objednání balíčku probíhají konzultace po vzájemné dohodě s klientem v rozmezí 7-10 dní mezi jednotlivými sezeními. Konzultace a jejich zaměření na sebe buď tématicky navazují a postupně řeší blok, či problém, nebo každá konzultace může být věnována jinému tématu podle přání klienta.


Denní motivační úkolníček:

Zahrnuje úvodní konzultaci, při které společně s klientem specifikujeme, v jaké oblasti potřebuje být klient motivován, nebo jakou oblast svého života, či osobnosti, by rád rozvíjel. Po této úvodní konzultaci klient po dobu 14 dní dostává denní úkoly, ke kterým se váže má zpětná vazba. Klient každý večer referuje, jak daný úkol zvládl a pomocí zpětné vazby dochází k dalšímu posunu, či ujasnění.

Cena – 6000,- Kč

 

Všeobecné obchodní podmínky

(dále jen VOP)

Tyto VOP upravují smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem. Zadáním objednávky s nimi objednavatel vyjadřuje souhlas.

 • Poskytovatel: Jitka Váňová, IČ: 05044553 se sídlem: blog: jitka-arianrhod.cz, facebooková stránka: jitka arianrhod, e-mail:info@jitka-arianrhod.cz., č. ú.: 1247730173/0800
 • Uživatel: je fyzická či právnická osoba, která si objednala v oblasti osobního i profesního seberozvoje a sebemotivace
 • blog a facebooková stránka slouží jako obchodní místo

Objednávka

Uživatel objednává předmět služby zasláním objednávky prostřednictvím facebookové stránky nebo blogu poskytovatele. Odeslaná objednávka je právně závazná. Uživateli i poskytovateli vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. poskytovatel se zavazuje poskytnout uživateli předmět služby a uživatel se zavazuje uhradit cenu dle platného ceníku. Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena odesláním objednávky.

Platební podmínky

 • Na webové adrese poskytovatele najdete všechny ceny služeb. Ceny jsou uvedeny jako konečné. Poskytovatel není plátcem DPH.
 • Na základě doručené objednávky zhotovitel vystaví zálohovou fakturu, kterou objednavatel proplatí převodem na číslo účtu vedeného bankou. Faktura, která zároveň slouží jako daňový doklad, bude odeslána do 24 hodin po převzetí nebo připsání na účet zhotoviteli e mailem. Tímto dnem také nastává zhotoviteli povinnost započít objednanou službu.

Reklamační řád

 • Poskytovatel poskytuje v rámci služby záruku na dodanou práci v délce trvání 5 – 10 pracovních dnů ode dne předaného plnění objednané služby, ve které může uživatel uplatnit pouze připomínky související s charakterem objednané služby.
 • Poskytovatel se zavazuje oprávněné připomínky uživatele v rozsahu objednávky zdarma doplnit. Pokud uživatel poskytovateli odešle připomínky nad rámec původní objednávky, vzniká poskytovateli nárok na proplacení nového plnění služeb.
 • Objednavatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce služeb
 • Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vzniklých z kupní smlouvy je kompetentní Česká obchodní inspekce, www.coi.cz (Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2)

Ochrana osobních údajů

 • Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • Poskytovatel prohlašuje, že převzaté osobní údaje objednavatele slouží pouze k poskytování služeb na základě přijaté objednávky.

Závěrečná ustanovení

 • Těmito VOP se řídí smluvní vztah mezi objednavatelem a zhotovitelem vzniklý na základě závazné objednávky