Pokud se ti líbil tento příspěvek - sdílej!

Afirmace jsou v dnešní době velice propagované. Má to být prostředek, jak může člověk sám sebe o něčem natolik přesvědčit, až se to nakonec stane realitou. Nic proti afirmacím, ale samotné užití afirmace není cesta. Jejich věčné opakování tak trochu ke zrealizování cíle nestačí. A kdyby jen nestačily, to by ještě nebylo nic proti ničemu, jenže ony při nesprávném užití dokáží napáchat mnoho škod. Afirmace jsou dobré jako pomocný prostředek, jako doplnění terapie, ale nikoli jako samospásný prostředek. Jak to? Jak je to možné? Všude přeci říkají… STOP! Ano, říkají. Nicméně uvedu vám příklad působení afirmace na něčem vyloženě hmatatelném.

Dostala jsem hlad a rozhodla jsem se uvařit si polévku. S vařením polévek ale nemám moc zkušeností, tak jsem se rozhodla, že mi pomůže afirmace. Dlouho jsem hledala tu pravou, až jsem konečně našla. Udělala jsem patřičné kroky, jako je nákup zeleniny na polévku, dokonce jsem si zakoupila i prkýnko, nůž a hrnec. Myslím, že jsem udělala dost a mohu začít s afirmací. Položila jsem zeleninu na stůl, vedle nůž a hrnec. Zcela jsem se do myšlenky ponořila a začala nahlas po dobu deseti minut opakovat svoji afirmaci: „Jsem vnitřně v souladu s vařením polévky. Polévka bude brzy hotová.“ Po deseti minutách jsem odešla z kuchyně. Vím, že afirmace se musí říkat několikrát denně, proto třikrát denně chodím toto opakovat do kuchyně. Dokonce jsem k tomu i začala pálit svíčku, abych posílila své přání. Je to zajímavé, ale po 14 dnech se v zelenině probudil nový život. Polévka sice není, ale zelenině narostla srst. Neuvěřitelné!

Zní vám to přitažené za vlasy? Smějete se? Jistě, je to k pobavení. Je a zároveň není. Lidé totiž přesně takto afirmace využívají. Potom se diví, že se nemění vůbec nic, nebo se situace dokonce zhoršuje. Lidé skrze afirmace chtějí dosáhnout odpuštění, peněz, lásky, sebevědomí atd. Skutečně věříte, že stačí pouze opakovat věty, jak někomu odpouštíte, když přitom uvnitř sebe cítíte pocity křivky? Co se stane? Myslíte, že skutečně odpustíte? Stane se pravý opak. Zatvrdíte se ještě více. Když budete neustále opakovat, jak vám hojnost přichází do života a nezměníte svůj přístup k penězům, těžce se cokoli změní. Když budete neustále omílat, jak k vám přichází láska a sami sebe nebudete mít přitom rádi, nebudete si sebe vážit a budete proklínat lidi, jak vám stále ubližují, těžce lásku do svého života pustíte. Nebudete v důsledku vysílat totiž lásku, ale směs křivdy, lítosti a nenávisti, což se samozřejmě vrátí jako bumerang zpět k vám. Takový člověk nakonec užírá sám sebe a afirmace pouze podporují nereálné představy, pocity křivdy a osamění.

Jsou afirmace škodlivé?
Ano, při vnitřním nesouladu s afirmací mohou uškodit. Znám lidi, kteří se k afirmacím upnuli tak silně, že jsou nyní na antidepresivech. Slepě věřili v jejich nadpřirozenou sílu. Tak dlouho sami sebe přesvědčovali o něčem, na co se nenaladili a s čím vnitřně nesouhlasili, až to vykonalo svoji práci. Dodnes si vzpomínám, jak mi jeden takový člověk agresivně říkal, jak se vše mění a jak on je vyrovnaný a již necítí žádnou nenávist vůči lidem, kteří mu ublížili. Jeho věta: „Odpouštím své matce, že mě porodila!“ mi dodnes zní v hlavě. Nejen slova, ale i nenávistný syčivý ton hlasu, kterým byla afirmace vyslovována. Na počátku jejího užívání byla říkána v relativním klidu, ale po půl roce mi doslova běhal mráz po zádech, když jsem vnímala čím dál větší agresi v hlase, obličeji a vnímala zaťaté pěsti při každém opakování. Myslíte, že takto se dá skutečně dosáhnout odpuštění?

K čemu tedy afirmace jsou?
Upřímně? Jako doplnění terapie. Základ ke změnám nelze postavit na afirmaci, ale na práci se sebou. Afirmace není práce? Ne, afirmace práce a není to něco, co nastartuje změny. Samotná afirmace bez jakékoli cílené práce se sebou vám myšlení a vnímání nezmění. Spíše v důsledku prohloubí problém. Ale dobře užitá afirmace v kombinaci se skutečnou prací na sobě dokáže urychlit celý proces. Dokáže tedy hodně pomoci.

Cokoli na tomto světě existuje, má svá pozitiva i negativa. Vše má svá úskalí a rizika. Čím více se budete uchylovat k něčemu, co by vyřešilo váš problém bez většího úsilí, a hlavně bez přijetí plné odpovědnosti, tím větší problém to nakonec bude. Pokud ale budete kombinovat afirmace s cílenou a nejlépe kontrolovanou prací na sobě, výsledky se dostaví.

Jsou afirmace špatné? Ne! Afirmace jsou výborný prostředek, ale je třeba správného užití.


Pokud se ti líbil tento příspěvek - sdílej!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.