Pokud se ti líbil tento příspěvek - sdílej!

 

Nejdříve se zaměřme na to, co je to být úspěšný. Být úspěšným v životě, znamená být spokojený se svým životem a jeho prožíváním. Každý má samozřejmě jiné cíle a vize o své spokojenosti a tím i jiné měřítko osobní úspěšnosti. Zde je ale na místě otázka: sledujeme své cíle a svoji cestu ke spokojenosti, nebo se snažíme plnit vize někoho jiného? Nebo se snad svým cílem snažíme něco někomu dokazovat a zavděčit se? V tomto případě to ale nejsou vaše skutečné touhy a cíle. Jejich naplňování, pokud se je vůbec daří naplňovat, trvalejší spokojenost nepřináší. Spíše člověka tlačí do vytyčování dalších cílů, které se neslučují s tím, co skutečně chce. Častým jevem je, že se lidé podvědomě snaží zavděčit svým nejbližším a přizpůsobují se jejich vizím o naplňování a prožívání života. Je toto život, který může přinést spokojenost, nebo dokonce pocity vnitřního naplnění a klidu? Asi těžce. Takový člověk podlehne často přílišnému tlaku a strachu, že nenaplní očekávání druhých.

Uvedu příklad, kdy jeden člověk byl pevně přesvědčen, že chce budovat kariéru úspěšného manažera, která bude odrazovým můstkem pro pozdější podnikání a založení vlastní firmy. Vystudoval mamagement, získal dobré zaměstnání u seriozní firmy, ale spokojený nebyl. Necítil žádné uspokojení ze svého úsilí a ani neviděl své dosavadní úspěchy. Nedokázal se radovat ze své práce. Vše mu přišlo nedostatečné a malé. Byl neustále pod tlakem, že už musí začít realizovat zakládání firmy, ale neměl se k činu. Věčně nacházel nějaké nedokonalosti a překážky, které založení firmy bránily. Vnímal to jako svá selhávání. Při našich sezeních se postupně začala odkrývat pravda. Jeho otec je velice schopným a úspěšným podnikatelem. Klient se podvědomě snažil naplnit otcova očekávání, kdy i on vybuduje svoji vlastní firmu, a kdy i on se stane lídrem. Šel cestou svého otce, který se takto skutečně vypracoval, ale pro mého klienta byly zcela jiné životní priority. Zjistil, že se žene za snem, který do něho vložil jeho otec, ale nesleduje své vlastní potřeby a touhy. Zjistil, že nechce vést firmu, že bude spokojený s prací, ve které se bude moci realizovat a zároveň bude mít čas na svoji rodinu. Při následujících konzultacích postupně klient přicházel na to, že práce manažera je pro něho uspokojivá a dále jít nechce. Tímto se odboural stres, který klienta ničil.

Úspěšným v životě dělá člověka získání a postupná realizace své vlastní cesty, se kterou je vnitřně v souladu. Je to pocit naplnění a spokojenosti se životem, i když ne vždy svítí sluníčko a nebe nebývá vždy bez mráčku.


Pokud se ti líbil tento příspěvek - sdílej!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *