Pokud se ti líbil tento příspěvek - sdílej!

Je vám povědomá věta: “Hledám někoho, kdo mě udělá šťastným! Chci někoho, kdo mi dá jistoty a spokojenost! Chci někoho, kdo dá mému životu smysl!” Zní vaším uším tato slově povědomě?

Je to jistě moc hezká představa. Objeví se někdo, kdo jako mávnutím kouzelného proutku změní váš život. Ale je to reálné? Je reálné, aby někdo přesvědčil druhého o své lásce, když se dotyčný nemá rád? Je reálné, aby někdo někomu dal jistoty, když dotyčný nevěří sám sobě? Jsou dobře známé případy, kdy objektivně krásná dívka nevěří nikomu, že je krásná. Ona se tak nevidí. Není výjimkou, že úspěšný člověk nevnímá své úspěchy a považuje sám sebe za bezvýznamného s nulovými výsledky. Oba tyto případy žijí uzamčeni ve svých představách a dokud nezmění nazírání sami na sebe, nic se nezmění v prožívání jejich životů. Ani to nejsilnější přesvědčování, ani ty nejpádnější důkazy většinou nedokáží změnit jejich uvažování, protože jim nevěří.

Pokud chce být člověk skutečně šťastný, spokojený atd., musí nejdříve začít právě u sebe. Chování a reakce jsou vyvolávány vnímáním svých vlastních pocitů a následných myšlenek. Můžete vnímat situaci jako zdrcující, nebo jako inspirující, popř. jako zkušenost, ze které budete dále vycházet. Toto ovlivní vaše další jednání a reakce. Jak budete například vnímat, když se váš partner zdrží po cestě domů a nedorazí v obvyklou hodinu? Budete žít pocitem šíleného strachu a představ o jeho těžkém zranění a pobytu v nemocni, nebo si řeknete, že se jen někdo zdržel? Nebo si budete v hlavě přehrávat scénáře o jeho nevěře? Nebo ještě něco jiného? Možností má mozek mnoho a tuto myšlenkovou realitu budete prožívat jako skutečnost. Informace o skutečné realitě ale nemáte a vše jsou pouhé domněnky, jen dokonale prožité. A co vaše následné jednání, když přijde partner domů? Bude ovlivněno vašimi předchozími myšlenkami a vaše projevy zase ovlivní následné chování vašeho partnera…

Myšlení a vnitřní prožívání je často silnější, než to, co se ve skutečnosti děje okolo vás. Kolik lidí se jeví, jako by bylo slepých, hluchých, jako by ignorovali realitu a stále se drží svého, ačkoli je to v přímém rozporu s reálným děním? Pro ně je realitou jejich prožitek.

Je to o tom, jak si vše vyložíte a jak celou situaci vnímáte. A to si také naplno prožijete. Ale i s tímto se dá hodně dělat a pokud chcete své nastavení vnímání změnit, cesta existuje.


Pokud se ti líbil tento příspěvek - sdílej!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *