Pokud se ti líbil tento příspěvek - sdílej!

Každý se dříve, či později setká s nespolehlivostí, a to ať v pracovním kolektivu, či v soukromí. Někdo může namítnout, že tito lidé přeci musí mít smůlu, protože se sami odsunují na okraj společnosti právě pro svoji nespolehlivost. Není to pravda! Tito lidé mohou být i velice úspěšnými, přestože za nimi není výsledek jejich práce, ale práce druhých. Své úkoly oni sami neplní, zato se vždy najde někdo z týmu, kdo to v rámci odpovědnosti udělá za ně. Je zajímavé, jak si někteří lidé na sebe vztahují odpovědnost i za druhé. To už je zase druhý extrém, a díky těmto soukromým „otrokům“ se nespolehlivý a nezodpovědný člověk nikdy nebude odpovídat za své činy. Lidé s absencí odpovědnosti často a rádi slibují. Sliby ale v drtivé většině neplní. Nevidí v ničem závazek, ani žádnou odpovědnost. Nemají tedy důvod, proč by měli cokoli dodržovat.
Měli jste v práci takového člověka? Také jste se mnohokráte divili, s jakou energií se sami hlásí na plnění určitého úkolu, či realizace projektů? Práci sice sami nikdy neodvedou, ale většinou se najde někdo, kdo to udělá za ně. Skutečný realizátor projektu ale zůstává ve stínu nezodpovědného člověka, který vesele karierně roste. Pouze zřídka se stane, že si za svoji nespolehlivost vyslouží postihy, či dokonce výpověď. Zajímavý jev…. A když už se náhodou stane, že na svoji nezodpovědnost a nespolehlivost doplatí, staví se do role obětního beránka.

Když se lidí ptám, jak si představují svého partnera, vyjmenují spoustu důležitých vlastností, ale spolehlivost prakticky nikdo nezmínil. Proč? Málokdo na ni totiž pomyslí. Mnoho lidí ji bere jako samozřejmost, nebo jako něco, co druhého naučí. Nenaučí, je to pouze naivní představa. Nezodpovědný člověk je ve vztahu velice nevypočitatelným, nikdy nevíte, co a jak bude. Právě tato nejistota u některých lidí vyvolá větší snažení o druhého a zvyšuje jejich touhu po něm. Hledají důvody, kterými nezodpovědného neustále omlouvají, nebo si ho idealizují. Doufají, že nespolehlivého a velice sobecky jednajícího partnera předělají, nebo si naivně myslí, že „ho zvládnou.“ Opak je pravdou, nespolehlivý člověk zvládne je.

„Se sevřeným srdcem čekala na hodinu, kdy měl přijít. Když se naposledy viděli, on se dušoval jak ji miluje a že by jí nikdy neublížil. Po hodině čekání už měla jasno, nepřijde….není to ostatně poprvé…“

Myslíte si, že vztah skončil? Ne, neskončil. On se nemění a ona stále doufá. Promítá si v hlavě, jak jim je spolu tak dobře. Vymýšlí si scénáře, jak se on mění. Stále utíká k ideálům a zářivé budoucnosti s ním…ale s ním, jako se zodpovědným mužem. Jenže vnitřně ví. Ví, jak to je, jen to odmítá akceptovat. Nepřipouští si realitu a stres se před každou schůzkou stupňuje. Časem stres vyvolává migrény a tlak na srdci. Ale vztah stále trvá i přesto, že se ona stále dušuje: „Jestli to ještě jednou udělá, tak končím!“ Opak je pravdou a on to ví. Ví, že její výhrůžky jsou plané. On si dále žije tak, jako kdyby byl nezadaným a bez jakéhokoli závazku. Neohlíží se na ni a ona utíká do nereálných snů o jeho povaze, o důvodech jeho chování a o změně. Vymýšlí si ve své hlavě podmínky, které kdyby se naplnily, on bude jiný. Odpověď je ale krutá: on jiný nikdy nebude!

Tito lidé někdy říkají: „Vždyť víš, jaký jsem, musíš mě tak brát!“ Ano, pokud se rozhodnete pro život s nespolehlivým, a tím i velice sobeckým, člověkem, musíte přijmout jako fakt i jeho chování.
„Je nespolehlivý a evidentně to nechce řešit.“
„Předělám ho?“
„Ne!“
„Chci žít s někým, na koho se nikdy nemohu spolehnout?“
Odpověď často zní: „Ale on někdy své sliby plní!“
Je to ale zoufalý výkřik do tmy. Občasné dodržení slibu nevyváží standartní nespolehlivé chování.
Nespolehliví lidé mají pro své chování nespočet důvodů. Jenže i časově velice vytížení lidé jsou schopni, a hlavně ochotni, dostát svým slibům. Občas se může stát něco nečekaného, ale není to běžné chování. Totéž platí u jakékoli z bohatých výmluv pro nedodržení slibů, kterou tito lidé používají.

Je také dobré si uvědomit, že jejich nespolehlivostí a sobeckým chováním oni sami netrpí. Nemají s tím problém. Problém mají ale všichni z jejich okolí. Čím užší vazbu na takového člověka máte, tím větší problém budete mít. Čím více budete jejich nespolehlivost přehlížet, nebo si malovat, jak je zvládnete, tím hůře na tom budete. S těmito lidmi se nelze domluvit a prakticky nic na ně neplatí…zvláště ne z dlouhodobého hlediska. Je to sice kruté, ale každý by měl vycházet z reálného chování a NE ze svých představ, jak to bude, jak by to mohlo být, popř. jak se vše určitě změní. Z toho poté vyvodit pro sebe závěr a v případě, že se z jakéhokoli důvodu rozhodnete s nezodpovědným člověkem žít, či spolupracovat, s jeho modelem chování je se třeba smířit. Je takový a jiný nebude. Vadí vám toto chování a zraňuje vás? Tak jděte pryč. Tento člověk vám štěstí nepřinese. A to ani když před vámi již po sto padesáté klečí a slibuje nápravu, kterou opět nedodrží.

Přemýšleli jste někdy i nad tím, že je toto forma manipulace a energetického vampyrismu? Není nic vyjimečného, když se budete s takovým člověkem cítit vyždímaní jako citron s neustálou migrenou, či neurozou. Toto vše vám může přinést nezodpovědný člověk do života v případě, že jeho nezodpovědné a sobecké chování přehlížíte, či neustále doufáte ve změny. Jediný, kdo se skutečně snaží, jste pouze vy. On se jen veze a využívá toho, co mu dáváte.


Pokud se ti líbil tento příspěvek - sdílej!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *