Pokud se ti líbil tento příspěvek - sdílej!

Nejmocnější magie je umění řízení vlastního života
 
Ptáte se mě, jak jsem přišla na toto motto. 
Vzhledem k tomu, že se po téměř dvacet let o magii aktivně zajímám, a také poměrně dost v této oblasti experimentuji, došla jsem k důležitému zjištění. Vše, co jsem kdy udělala, mělo praktický dopad na můj život. Jistě, něco pracovalo rychleji, něco pomaleji. Ale bez reakce na magickou operaci nezůstalo nikdy nic. A netýká se to jen rituálů, ale i způsobů koncentrace. Neexistuje, abych přišla do kontaktu s určitou energií a lidé to podvědomě nevnímali. Totéž u práce se svojí osobností. Od toho, co lidé ze mě podvědomě vycítili, se odvíjely i jejich reakce na mě. Určitý druh vnímání neovlivníte slovy ani gesty. Existují i jiné spouštěče reakcí druhých lidí, než jsou slova, a ty jdou z podvědomí. Jakákoli energetická práce se tedy odrazila na mém životě.
Ruku na srdce, je jen na každém z nás, na co bude upínat svoji pozornost a jak bude sám se sebou pracovat. Ale bez odezvy nezůstane nic z toho, co uděláte. Co si však lidé neuvědomují, že i když nic neudělají, je to rozhodnutí a přístup. A samozřejmě i toto má své následky.

Nikdy nezůstane bez důsledků fakt, z jakého úhlu pohledu budete na dění ve svém životě nazírat. Přesně to vám dává možnost volby. A tato volba zase určí vývoj a směr vašeho budoucího života. Proto dávám takový důraz právě na již zmíněný úhel pohledu. Někdo se domnívá, že: “Právě teď jsem změnila úhel pohledu a vše bude jinak! Šup, šup…tak změny nastupovat!”  No, tak tímto způsobem se asi daleko nedostanete, že? Navíc o skutečné změně uvnitř člověka a skutečném přehodnocení situace se dá jen s úsměvem pochybovat. Minulost samozřejmě nezměníte. Co bylo, to bylo. Ale můžete změnit způsob, jakým budete minulé dění vnímat a co si z toho vezmete. To už formuje váš prožitek a vaši budoucnost. A stejně na váš život působí i vnímání a přístup k tomu, co se aktuálně děje.

Proč ale to slovo magie?
Co je to magie? Je to vědomá práce s energií, odpovíte. A máte pravdu. Jenže co musí předcházet tomu, abyste vědomě mohli s energií pracovat? Je to práce sama se sebou. K tomu se samozřejmě pojí umění zvládnout nejen své myšlenky, ale i své emoce. A není to o boji, kdy si něco tvrdošíjně dokolečka zakazujete. Všemu musí předcházet pochopení. Když budete slepým zákazem bojovat proti něčemu, čemu ani pořádně nerozumíte, o to silněji to na vás bude útočit. Myšlenky i emoce budou sílit, až vás nakonec zcela pohltí. Dá se říci, že tak doslova sežerete sami sebe.

Kde je klíč k řízení vlastního života?  Asi už tušíte. Veškeré vaše emoce vyvolávají myšlenky. A myšlenky zase vedou k určitému chování a reakcím. A jak již správně předvídáte, nyní napíšu, že vaše reakce a chování má přímý vliv na chování vašeho okolí k vám. Do toho se ale rozjíždí i neviditelné procesy, které budou do vašeho života přitahovat určité podněty a situace. A opět jsem u toho: jak se k podnětu postavíte, tak formujete další děj. Zní vám to šíleně? Ale neee! Vždyť toto je právě ta svoboda, o které se tolik píše. A svoboda se pojí s důsledky a odpovědností, což už mnoha lidem nevoní.

Dokud se budete na vše dívat stále stejně, ze stejného úhlu pohledu, budete dokola opakovat své zaběhnuté vzorce emocí, reakcí a chování. A proto je v mottu pojem “magie”. Magie je totiž věda. Nikomu umění magie nespadlo do klína jen tak. A už vůbec ne zadarmo. Ale přeci musí být nějaké dispozice a schopnosti! namítnete. Ano, jistě. Máte nějaké dispozice, na základě kterých se do studia magie vůbec pustíte, že? Ale! Bez práce není dobrý výsledek. Naopak! Čím větší schopnosti máte a nekultivujete sami sebe, tudíž nedáváte energii směr, tím bude energie ničivější. Bude chaotická a tím i destruktivní. Bude likvidovat vás, vaše okolí, nebo pro jistotu vše naráz. A to jistě nikdo nechce. Proto umění magie není nikdy zadarmo. A řídit si svůj život také ne. Je to umění. Umění, kterému je třeba se učit.


Pokud se ti líbil tento příspěvek - sdílej!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *