Nejčastější otázkou, se kterou se setkávám je: „Miluje mě?“ Tato otázka je sice pochopitelná, ale není to správně položený dotaz. V tomto případě mohou být karty zavádějící a zrádné, a to z těchto důvodů:

1. Dotyčný vědomě odmítá závazky
Může vás milovat, ale rozhodl se, že chce …

Číst více