Co dokáže neurolingvistické programování (NLP)?
K čemu je to vlastně dobré?
– zvyšuje sebevědomí, sebeúctu, sebelásku a respekt k sobě i druhým
– metody NLP citlivě a zároveň velice účinně mění uložená dogmata v mozku
– dokáže zrušit bloky a různá omezení, která vám znemožňují žít tak, jak byste si přáli
– umí velice účinně pracovat s nežádoucími emocemi a vyvolat jejich transformaci
– zvyšuje osobní potenciál a rozšiřuje spektrum možností, které poté využijete k prospěchu sebe i druhých lidí
– pomáhá ukončit a uzavřít emočně nabité záležitosti, které vás trápí
– při řešení traumat a bolestných záležitostí nejste nuceni vše znovu prožívat
– odemyká cestu ke svému skutečnému Já, přijetí sama sebe a ke vlastním zdrojům

Něco o vzniku programů, které řídí náš život
Každý má v sobě programy, kterými se řídí a jsou v něm hluboce zakořeněny. Ať už se jedná o přijaté role a s nimi spojené strategie nebo úhel vnímání, toto vše se učíme již od narození…a vlastně emoce přejímáme již v prenatálním stadiu. Důležitým faktem je, že se programy formují a ukládají do limbického systému z velké části nevědomým učením a automatickým přejímáním.
Jak?
Dítě má od narození jediný cíl – přežít. Touží po pozornosti, lásce a naplnění svých potřeb. Podle reakcí rodičů a později také širšího okolí si vytváří strategie, které vyhodnotí jako účinné. Dále se nevědomě učí vzorce chování od svých rodičů, o kterých malé děti absolutně nepochybují. Do určitého věku se rodič rovná Bůh. Přičtěte k tomu všemu ještě role, které jsou dítěti přidělovány už od malička a výsledek je zcela logický.

Co nastane, když rodiče říkají svému dítěti: “Stejně z tebe nic nebude!”?
Co se stane, když rodiče opakují: “Peníze jsou špinavé!”
Co se stane, když dítě získává pozornost rodičů jen tím, co zkazí a úspěch je brán jako samozřejmost?
Co když matka neustále opakuje: “Nejsem hezká, musím být zajímavá!”
…ano, i přístup rodičů sama k sobě dítě podvědomě přebírá a nasává do sebe jako houbička.
Co jste slýchávali vy a kdy jste měli pozornost rodičů?
Pozor! I nepříjemná pozornost je pozorností a limbický systém ji vyhodnotí jako klad.

Tyto hluboce zakořeněné programy se potom projevují v různých životních událostech a podle programů také vnímáte a reagujete. Mozek zkrátka otevře “menu” a automaticky klikne na to, co dobře zná – bez ohledu na to, zda tento výběr programu přinese úspěch, spokojenost nebo trápení a krach.
Kolikrát jste si třeba řekli: “Nechci být jako moje matka!” A ejhle, ono se najednou chováte jako ona, aniž byste si to uvědomili. Čím více si budete vštěpovat, co nechcete, tím více se nechtěnému budete blížit a podobat.

Jak probíhá NLP sezení?
V rámci sezení se budeme intenzivně věnovat tématu, které vy sami určíte. Na začátku se vás tedy budu ptát na cíl našeho sezení. Poté se pomocí koučovacích technik a pokládání silných otázek dobereme k vhodné NLP technice, skrze kterou budete téma zpracovávat a transformovat program do žádoucího nastavení. V závislosti na tématu, jeho hloubce a komplexnosti je někdy třeba více sezení. Po každém sezení budete zaznamenávat změny a budete se cítit o poznání lépe. Je fajn, že na změny potom reaguje i vaše okolí.

Kdy pocítím výsledky?
Výsledky NLP koučinku se projevují někdy okamžitě, jindy jejich aktivace pár dní trvá. Vše je závislé od hloubky a kontextu vašeho tématu.

Těším se na naši spolupráci